9 m3/h – D9 Green Line

De opvolger van de D8

Betrouwbaarder, beter bestand tegen chemicaliën en zeer gemakkelijk te onderhouden zonder gereedschap…
Dosatron presenteert de D9 Green Line; de nieuwe speciale fertigatie doseerder. Dit is de nieuwste toevoeging aan de Green Line die gewijd is aan irrigatie.

Hij werkt op irrigatiesystemen van 500 l/u tot 9 m3/u. Meststoffen (vloeibaar of oplosbaar, conventioneel of organisch) kunnen worden geïnjecteerd in verschillende doseringsbereiken.
Van 0,2% tot 2% en 1% tot 5%.

De ontwikkeling van een gloednieuwe motor met een volledig kunststof- en metaalvrij ontwerp maakt een grotere chemische compatibiliteit mogelijk. Bovendien omvat deze motor 35 onderdelen in plaats van 96 onderdelen. Dit maakt dat deze pomp makkelijk en praktisch te onderhouden is. Hierbij is geen gereedschap meer nodig om de veer of de afdichtingslippen te vervangen.

Er is geen elektriciteit of extra energie nodig. Ook is er geen extra geavanceerde apparatuur vereist. Een eenvoudig filter stroomopwaarts en een terugslagklep stroomafwaarts zijn voldoende. Bovendien is de D9 ontworpen om de vulfasen van het netwerk te beheren. Ook start hij automatisch opnieuw op na het overlopen van de watertoevoer.

Landbouwvoorschriften en besparing op toevoegmiddelen

Binnen de zeer complexe context van talloze wettelijke voorschriften streeft men op de eerste plaats naar kwaliteit en betrouwbaarheid van de productie. Door een zuinig en doordacht beheer van toevoegmiddelen kan aan deze criteria worden voldaan. En dat terwijl tóch de milieuvoorschriften worden nageleefd!

Het beheer van toevoegmiddelen is een van de belangrijkste succesfactoren.

Aanbevelingen
In de tuinbouw beschikt u meestal over ruw, niet gefilterd water dat de werking van uw installatie nadelig beïnvloedt. Het is raadzaam om een filter (maximaal 300μ) vóór de doseerpomp te plaatsen om een optimale levensduur en een nauwkeurige dosering te garanderen. Controleer de viscositeit die vermeld is op het veiligheidsinformatieblad (VIB) van uw producten. Om verschillende toevoegmiddelen te injecteren kunnen meerdere (verschillende) pompen nodig zijn. Controleer of uw producten onderling compatibel zijn. Zorg ervoor dat er een ruimte van minstens 10 cm tussen de onderkant van de zeef en de bodem van het reservoir is. Dit om verstopping van de aanzuigklep te vermijden. Stel de lengte van de aanzuigleiding juist in op uw installatie.

De doseerpompen die geïnstalleerd zijn in de conditioneringsinstallatie van een plantenkwekerij of in het waterleidingnet op de verkoopplaats, zorgen voor conservering van de gesneden bloemen en bestrijden tevens bacteriën en onaangename luchtjes.

Groei, rendement en optimale kwaliteit verzekeren
Momenteel wordt de landbouw geconfronteerd met een steeds grotere productiebehoefte terwijl het bebouwbare oppervlak afneemt. Door de hygiëne te verbeteren kunnen een hoog rendement en een hoge productiekwaliteit worden gerealiseerd met inachtneming van de milieuvoorschriften. Met een doordacht beheer van minerale en fytofarmaceutische toevoegingen kan de invloed van klimaatfactoren worden verminderd en de oogst worden geoptimaliseerd. Met nieuwe technologieën en toepassingen wordt het mogelijk om aan de groeiende mondiale behoefte te voldoen. Een goede hygiëne is een eerste voorwaarde om rijping van de volledige oogst te bereiken. Doordacht produceren om de best mogelijke resultaten te behalen en het landbouwareaal effectief te beheren.

 

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch