Dosatron D8 Green Line (8 m3/h)

 

LANDBOUWVOORSCHRIFTEN EN BESPARING OP TOEVOEGMIDDELEN

Binnen de zeer complexe context van talloze wettelijke voorschriften streeft men op de eerste plaats naar kwaliteit en betrouwbaarheid van de productie. Door een zuinig en doordacht beheer van toevoegmiddelen kan aan deze criteria worden voldaan terwijl toch de milieuvoorschriften worden nageleefd.

Het beheer van toevoegmiddelen is een van de belangrijkste succesfactoren.

Aanbevelingen

In de tuinbouw beschikt u meestal over ruw, niet gefilterd water dat de werking van uw installatie nadelig beïnvloedt. Het is raadzaam om een filter (maximaal 300μ) vóór de doseerpomp te plaatsen om een optimale levensduur en een nauwkeurige dosering te garanderen. Controleer de viscositeit die vermeld is op het veiligheidsinformatieblad (VIB) van uw producten. Om verschillende toevoegmiddelen te injecteren kunnen meerdere pompen nodig zijn. Controleer of uw producten onderling compatibel zijn. Houd een ruimte van minstens 10 cm tussen de onderkant van de zeef en de bodem van het reservoir aan, om verstopping van de aanzuigklep te vermijden. Pas de lengte van de aanzuigleiding aan uw installatie aan.

De doseerpompen die geïnstalleerd zijn in de conditioneringsinstallatie van een plantenkwekerij of in het waterleidingnet op de verkoopplaats, zorgen voor conservering van de gesneden bloemen en bestrijden tevens bacteriën en onaangename luchtjes. Om verschillende toevoegmiddelen te injecteren kunnen meerdere pompen nodig zijn. Controleer of uw producten onderling compatibel zijn. Houd een ruimte van minstens 10 cm tussen de onderkant van de zeef en de bodem van het reservoir aan, om verstopping van de aanzuigklep te vermijden. Pas de lengte van de aanzuigleiding aan uw installatie aan. Niet-gefilterd water tast de werking van uw installatie aan. Het is raadzaam om een filter (300μ) voor de doseerpomp te plaatsen om een optimale levensduur en een nauwkeurige dosering te garanderen.

GROEI, RENDEMENT EN OPTIMALE KWALITEIT VERZEKEREN

Momenteel wordt de landbouw geconfronteerd met een steeds grotere productiebehoefte terwijl het bebouwbare oppervlak afneemt.

Door de hygiëne te verbeteren kunnen een hoog rendement en een hoge productiekwaliteit worden gerealiseerd met inachtneming van de milieuvoorschriften.

Met een doordacht beheer van minerale en fytofarmaceutische toevoegingen kan de invloed van klimaatfactoren worden verminderd en de oogst worden geoptimaliseerd.

Met nieuwe technologieën en toepassingen wordt het mogelijk om aan de groeiende mondiale behoefte te voldoen.

Een goede hygiëne is een eerste voorwaarde om rijping van de volledige oogst te bereiken.

Doordacht produceren om de best mogelijke resultaten te behalen en het landbouwareaal effectief te beheren.

 

 

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch