INNOVATIEVE OPLOSSINGEN TEGEN DROOGTE

AKKERBOUW | LANDBOUW

ONDER 'T GLAS

DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR KLIMAATREGELING

PRIVACYPOLICY

VEHA PLASTICS – IMPORTEUR DOSATRON & TOTAALLEVERANCIER IRRIGATIETECHNIEK

Veha Plastics, gevestigd in Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Veha Plastics
Jaartsveldstraat 5a
7575 BP Oldenzaal
+31 (0)541 760 490
info@vehaplastics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veha Plastics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vehaplastics.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Veha Plastics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Veha Plastics neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veha Plastics) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veha Plastics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Veha Plastics deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veha Plastics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veha Plastics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vehaplastics.nl  .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Veha Plastics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veha Plastics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vehaplastics.nl 

WHY?

Waar komen we elke dag voor uit ons bed?

Wij leveren een waardevolle bijdrage aan de groei en bloei van (de organisaties van) onze klanten en hun gewassen.

WHAT?

(inter)nationale HUB​ 

Veha Plastics levert aan nationale en internationale wederverkopers en grote partijen in de tuin- en landbouw. Veha functioneert op die wijze als Europese ‘hub’ met een stevige positie in de internationale tuinbouw wereld. De grote kennis van irrigatiesystemen en pompen combineren we met expertise op het gebied van internationale logistiek. We leveren overal ter wereld. Van IJsland tot Ethiopië tot El Salvador (zie de Veha wij-veroveren-de-wereld-kaart) Het belang van onze klanten is ons belang. Wij werken op basis van wijze lessen van Stephen Covey; we zijn proactief en werken met iedereen samen op basis van een win-win situatie. Dit is zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant onze focus. 

HOW?

Water, water en nog eens water!

We hebben wat met water! Heel veel van onze producten gaan over het goed, gedoseerd en gecontroleerd inzetten van water. We maken de producten niet zelf, maar zijn vooral een servicegerichte spin in het web voor onze klanten. Dit vooral als het gaat om import en export van kwalitatief zeer hoogstaande producten met goede naam in de internationale tuinbouw wereld. We zijn trots op ons exclusief importeurschap van Dosatron pompen. Verder zijn we al jaren een belangrijke distributeur van Van de Lande PVC & fittingen. Ook leveren we een groot aantal soorten maatwerk irrigatiesystemen die we samen met onze klanten samenstellen en assembleren. Door de dagelijkse, grote en kleine, im- en export issues zijn we gespecialiseerd in de benodigde documentenstroom wereldwijd. Kom maar op!

Uitmuntende logistiek

Van klein pakket tot 40 foot zeecontainers. VEHA Plastics neemt de logistieke afhandeling compleet voor u uit handen. 

Snelle afhandeling

Dosatron pompen liggen grotendeels ruim op voorraad. Vandaag besteld is morgen in huis. Overig irrigatiemateriaal is binnen 5 werkdagen te leveren. 

Flexibele service

Orders verzamelen? Gepast advies ontvangen? Pompen onderhouden? Niets is ons te gek. Vraag gerust. 

Druppelirrigatie of druppelbevloeiing in de landbouw & akkerbouw zorgt voor een betere oogst en hogere opbrengst. Veha Plastics levert hiervoor de systemen. Dit is de druppelaar CNL benodigd voor een irrigatiesysteem.

Druppelbevloeiing

Druppelbevloeiing is ideaal voor kleine en grote planten. Druppelen is effectiever dan besproeien.

Watermeters

Voor regel en meettechniek voorziet Veha Plastics haar klanten ook van watermeters en toebehoren.

Filtratietechniek

Van kleine y-filters tot volautomatische filters. Elk goed irrigatieproject begint met een filter.

Appendages

Naast PVC koppelingen voorziet Veha Plastics haar klanten ook in messing en RVS appendages en koppelingen.

Buis en slang

Buizen en slangen zijn het begin en het einde van een irrigatieproject. Bij ons verkrijgbaar in alle maten.

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch